Agile Lindholmen

Använder ni Scrum och agile på din arbetsplats?
Nu finns ett forum för att utbyta erfarenheter med andra!

Nästa träff

08:00-09:00, 23 September

Sigma, Lindholmspiren 9

Läs mer

Jag vill tala

Vill du hålla ett blixttal?

Ta chansen att berätta om ett spännande case eller en inspirerande utmaning!

Intresseanmälan

Agile Lindholmen. Samordnas av ProAgile AB. Kontakt: info@proagile.se. Colophon